Meghívó együttes, nyilvános testületi ülésre

KÁPTALANFA, BODORFA, GYEPÜKAJÁN, NEMESHANY
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK
POLGÁRMESTEREITŐL

M E G H Í V Ó

 Káptalanfa, Bodorfa, Gyepükaján és Nemeshany Község Önkormányzatok
Képviselő-testületeinek

2020.augusztus 11. napján (kedd) 8 órakor

tartandó ülésére.

 

Az ülés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Káptalanfai Kirendeltsége
                          (Káptalanfa, Rákóczi u. 5.)

 

 

N A P I R E N D :

Pusztai Ferenc Általános Iskola tornatermének felújítása
Előadó: Csordás Gáspár Káptalanfa polgármestere

Szociális tűzifa pályázat kérdése
Előadó: Csordás Gáspár Káptalanfa polgármestere

Gördülő fejlesztési terv
Előadó: Csordás Gáspár Káptalanfa polgármestere

 Civil szervezet elszámolása a nyújtott támogatásról
Előadó: Csordás Gáspár Káptalanfa polgármestere

 

Kérjük képviselőtársainkat, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az együttes képviselő-testületi ülésen megjelenni szíveskedjenek.

 

Káptalanfa, 2020. augusztus 6.

 

             Csordás Gáspár          Vesztróczi Attila         Trejer Gabriella          Kardos Róbert
              polgármester                polgármester               polgármester            polgármester
                Káptalanfa                     Nemeshany                   Gyepükaján                  Bodorfa         

spacer