Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

Sümegi KÖH – Sümeg

Székhelye: 8330 Sümeg, Béke tér 7.
E-mail: sumegph@sumeg.hu
Telefonközpont: (87) 550-750
Fax: (87) 352-578
Titkárság: (87) 550-760
Nyitvatartás: Hétfő és szerda: 8:00-16:00 óráig

                                     Péntek: 8:00-12:00 óráig

Nyilvántartások (Káptalanfa) 

Járási Hivatal – Sümeg

Cím:             8330 Sümeg, Kossuth L. u. 14-16.
Telefon:       (87) 795-040
Fax:             (87) 795-122
E-mail:         sumeg.jaras@veszprem.gov.hu
Honlap:        www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető:
Györkös Nikoletta
Telefon: (87) 795-053

Szervezeti egységek
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Kormányablak Osztály
A Járási Hivatali ügysegédi szolgáltatása
Ügyfélfogadás és elérhetőség: link

Káptalanfai kirendeltség
Ügyfélfogadás: Szerda: 13.00-16.00
8471 Káptalanfa, Rákóczi u. 5.

Sümegi Járóbeteg Ellátás

Cím:       8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6
Időpont: 06 87 350 178
               06 87 550 042
E-mail:   info@sumegirendelo.hu
Honlap:  www.sumegijarobeteg.hu


Nyilvántartások

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek
Működési engedéllyel rendelkező üzletek
Szálláshelyek nyilvántartása

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről 3. §  (1) Az 1. § (1) bekezdése alá tartozó szerv, valamint a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban együtt: hatóság) a 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
(2) Az (1) bekezdés szerinti e-mail-címet a hatóság, valamint a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

Hivatalos levelezés: sumegph@sumeg.hu