Településünk

Története
Káptalanfa Veszprém megye nyugati részén helyezkedik el. A Kígyós-patak völgyének peremén futó Nyugat-Kelet irányú, Devecser-Sümeg közötti útvonal mentén települt község. A Bakonyalja és Nyirádi-dombság területéhez tartozik. A középkori falu azonosítását egyszerűvé teszi a máig használt Sárosfői major elnevezés. A község keleti végétől mezei út vezet a sárosfői majorhoz, amely a község római katolikus templomától kb. 5 km-re fekszik délkeletre. A falut írott forrásaink 1252-ben említik, amikor a csatári konvent és a fehérvári káptalan elhatárolják itteni birtokaikat. A Szentimrefalvára vezető út mellett a falu szélső házától kb. 1500 m-re nyugatra állt az 1965-ben épült olajüzem. Rövid ideig tartó működését a 80-as években megszüntették. Az olajüzem után akácokkal szegélyezett dűlőút vezet Barátfa major épületeihez, melynek környékén kb. 10-20 méteres felületen habarcsos kövek jelzik az egykori Barátfa templomának helyét. A templom romból épült a káptalanfai tanítói lakás. A falu nevének első említése 1397-ből való. A vármegye vizsgálatot rendelt el a Jenői pálosok panasza ügyében mivel a káptalanfalvaiak elhajtották a legelőről a jenői pálosok marháit. Az elsődleges Káptalanfalva névváltozat a magyar káptalan (püspökség mellett működő tanácsadó papi testület) főnévnek és a birtokos személyraggal ellátott falu főnévnek az összetétele. Azzal kapcsolatos, hogy a falu első birtokosa a fehérvári káptalan volt. Az utólag idővel -fa-ra rövidült. Egy oklevél 1367-ben Villa Sarusd néven tünteti fel. Posesie Sarfew alakban fordul elő 1458-ban, amikor Csabbal és Gyepüvel szomszédos. A mellette folyó Sáros, vagy Sárosd, folyótól a mai Kígyós pataktól – kapta a régi Sárosd, illetve Sárfő nevet. Később egy másik Sárosd nevű községtől megkülönböztetve kapta a Káptalanfalva, rövidítve a Káptalanfa elnevezést. Káptalanfa első birtokosa a fehérvári káptalan volt. A törökök 1552-ben elpusztították a községet csak később népesült be ismét. Káptalanfa határa tágas, szántói jól teremtek. 1720-ban a jobbágyok kétnyomásos gazdálkodást folytattak és 1 mag 4 és fél magot hozott. A föld inkább rozs termelésére alkalmas. Legelője mind a saját határában, mind a szomszédos pusztákon (Keszi, Barátfa, stb.) bőséges. Káptalanfa népessége 1785-ben 547 fő volt, 1930-ig növekvő, majd ezt követően csökkenő a lakosság száma. 1949-ben még 1180 lakója volt a falunak, 1990-ben sajnos már csak 878 fő. A falu a XVIII. század végén 547 lakosú és 68 lakóházból áll. Földesura Esterházy Károly gróf volt. Az 1990-es rendszerváltás igen alacsony színvonalú “gazdaságot” talált a községben. 1992-ben felújították és bővítették a háziorvosi rendelőt és az ahhoz tartozó, vele egybeépített szolgálati lakást. Ugyancsak 1993-ban elbontották a Sport utca elején volt autóbuszvárót, így szabad bejárat nyílt az újonnan kiépült utcába. Még ebben az évben /1993/ 2 új buszvárót építettek a faluban. 1997-ben az ABC áruház és a Zöld Diófa kocsma előtt aszfaltozás történt. Ezzel egy időben készültek el a buszmegálló-öblök. 1997-re teljesen kiépült a Sport utca, amelyet szintén leaszfaltoztattak. 1997-ben korszerűsítették az állatorvosi lakás fűtését és elkezdődött a vastalanító kiépítése /a vezetékes víz tisztítása/. 1998-ban elkezdődött a körjegyzőség tetőzetének cseréje, befejeződött a vastalanító építése. Ugyancsak ebben az évben foglalkozik a falu jelképeinek elkészíttetésével, valamint a hirdetőtáblák felállításával. 1999-ben befejeződött a körjegyzőség tetőcseréje, továbbá a templom mögötti utca építése. 2000-ben pedig iskolaépítésre mondhatott magának sikeres pályázatot a község. Közben egy csodálatos millenniumi emlékművet, emlékparkot készíttetett az önkormányzat a falu központjában. Az új iskola építési munkálatai 2000 decemberében kezdődtek el és 2001 augusztusában a terv szerint át is adták.Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a munkahelyek megteremtése, majd a közvilágítás korszerűsítése. Tervezzük szennyvízcsatorna megépítését. Szeretnénk a kultúrházat felújítani, korszerűsíteni. Játszótér építése és a járdák kiépítése is szerepel elképzeléseik között.

 

forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ptalanfa


Vissza